Categorie

Tijdlijn

2019: 150-jarig jubileum

door | Tijdlijn

Dit jaar bestaat SJG Weert officieel 150 jaar. De naam van het ziekenhuis is veranderd van St. Jans Gasthuis naar SJG Weert, maar in de kern is de missie onveranderd gebleven.

“Als je de moderne technologie en alle maatschappelijke veranderingen wegdenkt, blijven er mensen over. Professionele ziekenhuismedewerkers die zich inzetten voor hun zieke medemens. Dichtbij, betrokken en met veel persoonlijke aandacht. De zusters noemden het naastenliefde. Tegenwoordig betekent het dat je goed bent voor elkaar en je patiënten helpt zoals je zelf geholpen zou willen worden. Je wordt opgeleid tot arts of verpleegkundige, maar bepalend is de manier hoe je persoonlijk invulling geeft aan je professie. Dat vormt het DNA van dit ziekenhuis, daarmee maken wij het verschil.”

Uit het feit dat SJG Weert de laatste jaren steevast tot de meest patiëntvriendelijke ziekenhuizen van ons land behoort, blijkt dat de stem van de zusters van Liefde nog steeds doorklinkt aan de Vogelsbleek.

2012: Invoering elektronisch patiëntendossier

door | Tijdlijn

De wereld wordt steeds digitaler en in 2012 neemt SJG Weert als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland afscheid van het papieren patiëntendossier door vanaf dat moment met een elektronisch patiëntendossier te werken. Sinds 2018 kunnen patiënten hun eigen dossier online bekijken.

2009: Oplevering nieuw operatiecomplex

door | Tijdlijn

Met de in gebruikname in 2009 van het nieuwe OK complex en de vernieuwing van de poliklinieken, vierde het St. Jans Gasthuis, inmiddels SJG Weert, zijn 140-jarige bestaan. In 2014 kwamen daar nog eens een geheel nieuw restaurant en een poliklinische apotheek bij.

 

2002: Laatste zusters

door | Tijdlijn

In april 2002 verlaten de laatste zusters, Gerardi van Diepen en Marinette Tibben, het ziekenhuis om terug te gaan naar hun congregatie in Tilburg.

 

1987: Helikopter platform

door | Tijdlijn

In 1987 werd op het dak van de kinderafdeling een helihaven ingericht. Door deze voorziening konden patiënten en te vroeg geboren baby’s, die zeer specialistische behandeling en verzorging nodig hadden, per helikopter snel naar andere (academische) ziekenhuizen vervoerd worden.

1981: Modernisering radiodiagnostiek

door | Tijdlijn

Met de komst van radioloog Jo Dohmen in 1981 krijgt de radiodiagnostiek een flinke kwaliteitsimpuls. Hij introduceert het eerste echotoestel in het St. Jans Gasthuis. Hiermee kunnen via geluidsgolven afwijkingen aan bijvoorbeeld de galblaas, lever en nieren worden opgespoord.

1974: Bouwen aan de Vogelsbleek

door | Tijdlijn

We zijn inmiddels bij het jaar 1974 beland. In 1974 werd het nieuwe beddenhuis in gebruik genomen en veranderde het adres van de Boerhaavestraat in Vogelsbleek. De moderne behuizing bood aanzienlijk ruimere kamers voor de patiënten en meer parkeergelegenheid voor bezoekers. Alle patiënten werden in één dag naar hun nieuwe afdelingen overgebracht. Hierna volgde in verschillende fasen de verhuizing van de poliklinieken, het laboratorium en de overige afdelingen.

1962 – 1970: Vernieuwingen

door | Tijdlijn

De jaren 60:
De jaren 60 brachten veel vernieuwingen mee, er werd gebouwd en verbouwd. De kapel werd gemoderniseerd, er kwam een E.E.G.-afdeling, een nieuwe keuken “met een lopende bandsysteem” en er kwam een restaurant voor het verplegende personeel. Ook de recovery werd in gebruik genomen en een nieuwe Eerste Hulp afdeling. De bouw voor een nieuw beddenhuis was al in volle gang. In de loop der jaren kreeg Weert een bejaardentehuis, waar de in het ziekenhuis inwonende bejaarden zich konden vestigen. Hiermee kwam een van de oorspronkelijke ‘liefdeswerken’ te vervallen.

Daarnaast werd er vanaf augustus 1968 een personeelsblad uitgegeven. De naam van het eerste personeelsblad was ‘Ut Umbelderke’. De naam veranderde meermaals: in 1986 naar ‘St. Jans  Infokrant’, in 1997 naar ‘Piekuur’, in 2007 naar ‘in Verband’ en kort daarna in 2008 naar ‘Impuls’.

1970:
Toen in januari 1970 dokter Jan van Dael als directeur geneesheer het St. Jans Gasthuis binnenkwam (als opvolger van dr. Lohman) trof hij een oud ziekenhuis aan. Het ziekenhuis telde 330 bedden en circa vijftien medisch specialisten. Door de inkrimping was het kloostergebouw te groot geworden. Een aantal zusters betrok een gedeelte van het pand aan de Nieuwe Markt-Meikoel. Hiermee werd een stukje geschiedenis afgesloten.

1947-1961: De jaren na de oorlog

door | Tijdlijn

In de jaren na de oorlog veranderde er veel in het ziekenhuis:

1947 : Er werd een hek voor het ziekenhuis geplaatst zodat “niet ieder naar willekeur een bezoek aan de patiënt kon brengen”.

1949 : De eerste klasse-afdeling werd in gebruik genomen.

1950 : Men voerde een aantal ‘nieuwigheden’ in zoals radio, bed-rijders, een tweedehands wasmachine, een kruikenmoeder voor de kraamafdeling, nieuwe markiezen, ijskasten, een nieuwe mangel en een ziekenauto.

1957 : Er werd een begin gemaakt met het inrichten van een bibliotheek voor patiënten. Daarnaast ging de eerste spade voor de bouw van het nieuwe verpleegsterhuis op 1 maart de grond in. Het was de bedoeling er 100 verpleegsters te huisvesten.

1958 : Het mortuarium werd ondergebracht in de oude  landbouwschool op de Emmasingel.

1959 : Het verpleegstershuis werd ingezegend en in mei werd gestart met de opleiding van een tiental verpleegsters. Daarnaast werd de neurologische en psychiatrische afdelingen geopend en de operatiekamer werd verbouwd.

1960 : De heren Lohman en van de Sandt waren 25 jaar werkzaam in het ziekenhuis. Dit werd feestelijk herdacht.

1961 : Er werd gestart met de bouw van het centrale ketelhuis en de technische dienst.

Stuur uw eigen herinnering in
Terug