1962 – 1970: Vernieuwingen

door 31 juli 1900 maart 31st, 2019 Tijdlijn

De jaren 60:
De jaren 60 brachten veel vernieuwingen mee, er werd gebouwd en verbouwd. De kapel werd gemoderniseerd, er kwam een E.E.G.-afdeling, een nieuwe keuken “met een lopende bandsysteem” en er kwam een restaurant voor het verplegende personeel. Ook de recovery werd in gebruik genomen en een nieuwe Eerste Hulp afdeling. De bouw voor een nieuw beddenhuis was al in volle gang. In de loop der jaren kreeg Weert een bejaardentehuis, waar de in het ziekenhuis inwonende bejaarden zich konden vestigen. Hiermee kwam een van de oorspronkelijke ‘liefdeswerken’ te vervallen.

Daarnaast werd er vanaf augustus 1968 een personeelsblad uitgegeven. De naam van het eerste personeelsblad was ‘Ut Umbelderke’. De naam veranderde meermaals: in 1986 naar ‘St. Jans  Infokrant’, in 1997 naar ‘Piekuur’, in 2007 naar ‘in Verband’ en kort daarna in 2008 naar ‘Impuls’.

1970:
Toen in januari 1970 dokter Jan van Dael als directeur geneesheer het St. Jans Gasthuis binnenkwam (als opvolger van dr. Lohman) trof hij een oud ziekenhuis aan. Het ziekenhuis telde 330 bedden en circa vijftien medisch specialisten. Door de inkrimping was het kloostergebouw te groot geworden. Een aantal zusters betrok een gedeelte van het pand aan de Nieuwe Markt-Meikoel. Hiermee werd een stukje geschiedenis afgesloten.

Stuur uw eigen herinnering in
Terug