1947-1961: De jaren na de oorlog

door 24 april 1900 maart 31st, 2019 Tijdlijn

In de jaren na de oorlog veranderde er veel in het ziekenhuis:

1947 : Er werd een hek voor het ziekenhuis geplaatst zodat “niet ieder naar willekeur een bezoek aan de patiënt kon brengen”.

1949 : De eerste klasse-afdeling werd in gebruik genomen.

1950 : Men voerde een aantal ‘nieuwigheden’ in zoals radio, bed-rijders, een tweedehands wasmachine, een kruikenmoeder voor de kraamafdeling, nieuwe markiezen, ijskasten, een nieuwe mangel en een ziekenauto.

1957 : Er werd een begin gemaakt met het inrichten van een bibliotheek voor patiënten. Daarnaast ging de eerste spade voor de bouw van het nieuwe verpleegsterhuis op 1 maart de grond in. Het was de bedoeling er 100 verpleegsters te huisvesten.

1958 : Het mortuarium werd ondergebracht in de oude  landbouwschool op de Emmasingel.

1959 : Het verpleegstershuis werd ingezegend en in mei werd gestart met de opleiding van een tiental verpleegsters. Daarnaast werd de neurologische en psychiatrische afdelingen geopend en de operatiekamer werd verbouwd.

1960 : De heren Lohman en van de Sandt waren 25 jaar werkzaam in het ziekenhuis. Dit werd feestelijk herdacht.

1961 : Er werd gestart met de bouw van het centrale ketelhuis en de technische dienst.

Stuur uw eigen herinnering in
Terug