1870: Schenking Jan Meyers

door 1 maart 1800 maart 31st, 2019 Tijdlijn

Eén van de eerste zieke bewoners die door de zusters van de liefde werd verzorgd was Jan Meyers. Hij was de zusters zo dankbaar voor hun goede zorgen dat hij op 7 februari 1870 in zijn testament vast had laten leggen dat een groot deel van zijn bezittingen ten goede moest komen aan de kerk (het R.K. Parochieel Armbestuur). Zijn schenking was bedoeld om een ‘Roomsch Katholyk Wees-armen- en ziekenhuis’ te bouwen met als naam Sint Jans Hospitaal of Sint Jans Gasthuis.  Zo is het ziekenhuis aan haar naam gekomen.

Met zijn schenking werd het pand aan de Beekstraat omgevormd tot een liefdeshuis voor de armen, zieken en wezen. In ruil voor zijn vrijgevigheid had Jan Meyers laten opnemen in zijn testament dat er ieder jaar een dienst op 24 juni moest worden opgedragen in de kerk in Weert. Hij moest op 24 juni plaatsvinden omdat dit de feestdag was van de patroonheilige van Jan Meyer: St. Jan de Doper. Na de schenking van Jan Meyer volgden nog vele andere schenkingen, waardoor er acht zalen bijgebouwd werden. In 1874 telde het huis acht zusters en 41 patiënten.

 

 

 

 

 

Stuur uw eigen herinnering in
Terug