1869: Komst van de liefdeszusters

door 18 januari 1800 maart 8th, 2019 Tijdlijn

In het begin van de oprichting van het ziekenhuis was de bevolking erg arm. Gelukkig waren er toen ook rijken die hun geld of goederen schonken aan de kerk. Met deze giften kon er namelijk een pand in de Beekstraat in Weert in gebruik worden genomen.
Op 1 maart 1869 kwamen de drie Zusters van de Liefde aan bij dit pand. Hun namen waren: Florentina Heesterman, Heliodora Beverhorst en Vigorina Merkelbach. Zij waren vanuit Tilburg naar Weert gestuurd om de medemens in nood te helpen.

Voor de zusters was dit geen vrijblijvende missie; naastenliefde was voor hen een heilige opdracht.  Ze hebben hiervoor zelfs een gelofte van martelaarschap afgelegd, wat inhoud dat ze bereid zijn om te sterven als dat moet.  Dat was in die tijd een reëel risico waarin besmettelijke ziekten als cholera en tyfus op de loer lagen. De zusters werden enkele dagdelen per week ondersteund door doktoren  en enkele huisartsen uit Roermond en Venlo. Het zou dan nog een aantal jaar duren voordat de ziekenverpleging ontstond.

 

Stuur uw eigen herinnering in
Terug