1867: Schenking Maria Claessens

door 1 januari 1800 maart 31st, 2019 Tijdlijn

Hoewel de Weerter bevolking in de jaren zestig en zeventig van de 19e eeuw een armoedig bestaan leidt, zijn er ook beter gesitueerden; burgers die goed ‘geboerd’ hebben en een deel van hun gelden of goederen schenken aan de kerk. Een van hen is mejuffrouw Maria Claessens uit het Morregat. Bij testament van 15 februari 1867 vermaakt zij aan het R.K. Parochieel Armbestuur een legaat van ‘twee bunder, 54 roeden en 64 ellen land’. Dit onder de verplichting om dit legaat aan te wenden voor het verplegen van behoeftigen en wezen in een gesticht binnen de gemeente Weert.

Stuur uw eigen herinnering in
Terug