Geschiedenis

Het begon met de komst van drie zusters van liefde uit Tilburg. Florentina Heesterman, Heliodora Beverhorst en Vigorina Merkelbach werden door hun nog jonge congregatie in Tilburg naar de ‘Van Hornestad’ gezonden om hun noodlijdende medemens te helpen. Dankzij schenkingen van onder andere Maria Claessens uit het Morregat en Jan Meyers uit het gehucht Laar konden zij een Rooms Katholiek wees-, armen- en ziekenhuis oprichten met de naam Sint Jans Gasthuis. 150 jaar later is het Sint Jans Gasthuis er nog steeds en alles is anders, maar een ding is gelijk gebleven: de betrokkenheid en de naastenliefde die dit mooie ziekenhuis eigen is.

BEKIJK DE TIJDLIJN

Expositie

Van 26 oktober t/m 3 november vond er een foto-expositie plaats ter ere van het 150-jarig jubileum van SJG Weert.

MEER INFORMATIE